1633175578.IELTS (1).png

Tiếng Hoa Văn Phòng 1 (Tiếng Hoa dành cho người đi làm)

Ngày khai giảng: 06/11/2021
Thời lượng: 30 giờ
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.400.000