1634612129.tieng-hoa-new-windows.png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 20/01/2022
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 - 17:35 - 19:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000
1634612442.tieng-hoa-new-windows (3).png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 18/02/2022
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 2 - 4 - 6 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.500.000