1633175794.IELTS (2).png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 28/09/2021
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.200.000
1633175942.tieng-hoa-giao-tiep-new-windows.png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 2

Ngày khai giảng: 08/10/2021
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.300.000