1633176420.chung-chi-HSK-HSKK.png

Chứng Chỉ HSK3 & HSKK Trung Cấp (Online)

Ngày khai giảng: 13/10/2021
Thời lượng: 120 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 17:20 đến 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.450.000
1633176575.chung-chi-HSK5.png

Chứng Chỉ HSK5 & HSKK Cao Cấp (Học kỳ III)

Ngày khai giảng: 20/10/2021
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.000.000
1633176102.chung-chi-tocfl-banda.png

Chứng Chỉ TOCFL Band A ( Học kỳ I )

Ngày khai giảng: 15/11/2021
Thời lượng: 90 giờ
Thứ: 2-4-6 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.700.000