1634612660.tieng-hoa-new-windows (4).png

Chứng Chỉ HSK3 & HSKK Trung Cấp (Online)

Ngày khai giảng: 25/01/2022
Thời lượng: 120 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 17:15 - 19:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.450.000
1634612885.tieng-hoa-new-windows (5).png

Chứng Chỉ HSK5 & HSKK Cao Cấp (Học kỳ II)

Ngày khai giảng: 28/12/2021
Thời lượng: 103 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 - 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 7.000.000
1634613078.tieng-hoa-new-windows (6).png

Chứng Chỉ TOCFL Band A ( Học kỳ I )

Ngày khai giảng: 17/01/2022
Thời lượng: 90 giờ
Thứ: 2 - 4 - 6 08:00 - 10:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.700.000