1633180642.tieng-nhat-4-ky-nang.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5

Ngày khai giảng: 29/11/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 08:00 - 10:30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.390.000
1633181360.tieng-nhat-n4-hk3.png

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng N4 (Học kỳ I)

Ngày khai giảng: 17/11/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 17:30 đến 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.100.000
1633181122.tieng-nhat-n5-hk2.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5 HK III

Ngày khai giảng: 30/10/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 3-5-7 từ 8:00 - 11:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.750.000
1633180985.tieng-nhat-4-ky-nang-n5.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5

Ngày khai giảng: 29/11/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 19:30 - 21:10
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.390.000