1633180642.tieng-nhat-4-ky-nang.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5

Ngày khai giảng: 30/09/2022
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2 4 6, 8:00 -10:30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.390.000
1633181360.tieng-nhat-n4-hk3.png

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng N5 (Học kỳ III)

Ngày khai giảng: 09/09/2022
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6, 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.750.000
1633181122.tieng-nhat-n5-hk2.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5 HK I

Ngày khai giảng: 26/09/2022
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6, 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.390.000
1633180985.tieng-nhat-4-ky-nang-n5.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5 HKII

Ngày khai giảng: 27/09/2022
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 3-5-7, 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.600.000