1625647063.PRE-IELTS (7).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 18/11/2021
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 2-4-6 09:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.000.000
1633183279.TỔNG KHAI GIẢNG HÈ (2).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 28/11/2021
Thời lượng: 60 giờ
Thứ: 3-5-7 từ 17:20 đến 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.000.000