Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1623849697.tieng-han-can-tho-new-windows.png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1 (Online)

Ngày khai giảng: 19/10/2021
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.550.000
1623850135.tieng-han-can-tho-new-windows-2.png

Tiếng Hàn 4 Kỹ Năng Sơ Cấp 1 (Online)

Ngày khai giảng: 28/10/2021
Thời lượng: 27 buổi
Thứ: 3-5-7 từ 19:20 đến 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 3.100.000
1633183279.TỔNG KHAI GIẢNG HÈ (2).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 28/11/2021
Thời lượng: 60 giờ
Thứ: 3-5-7 từ 17:20 đến 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.000.000
1625647063.PRE-IELTS (7).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 18/11/2021
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 2-4-6 09:45 - 11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 5.000.000
1633182642.TỔNG KHAI GIẢNG HÈ (1).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1 ( Online )

Ngày khai giảng: 30/10/2021
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-4-5-6 09:00 - 11:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.550.000

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

VUI GIÁNG SINH CHECK IN RINH QUÀ NEW WINDOWS CHRISTMAS 2020
VUI GIÁNG SINH CHECK IN RINH QUÀ NEW WINDOWS CHRISTMAS 2020
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Chuyến xe Hàn ngữ TOPIK kỳ thứ 63
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 3/2019
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Vui học tiếng Hàn tháng 11
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình Noel 2017
Chương Trình Noel 2017
Vui Học Tiếng hàn
Vui Học Tiếng hàn