1634610765.tieng-nhat-n5-hk3 (4).png

CHỨNG CHỈ TOEIC 450+

Ngày khai giảng: 28/12/2021
Thời lượng: 72 Giờ + 20 Giờ Active Learning
Thứ: 357 (19h20-21h20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.690.000
1634610748.tieng-nhat-n5-hk3 (3).png

KHÓA HỌC PRE-IELTS

Ngày khai giảng: 19/01/2022
Thời lượng: 40 giờ
Thứ: 246 (19h20-21h20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.600.000