about

Giới thiệu

Trung tâm ngoại ngữ New Windows chính thức đi vào hoạt động ngày 01 tháng 06 năm 2010, tự hào là đơn vị tiên phong đào tạo 4 ngoại ngữ Anh – Hoa – Nhật – Hàn tại Cần Thơ. Chất lượng chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và dịch vụ tốt nhất Cần Thơ đã được khẳng định. Luôn lấy " NƠI HỌC VIÊN ĐƯỢC QUAN TÂM" đặt vào trái tim để phục vụ.

 New Windows là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục và... Tìm hiểu thêm

Tiếng Anh

Thông tin lịch khai giảng tiếng Anh New Windows Cần Thơ; chương trình đào tạo các khóa học giao tiếp...

Xem thêm

Tiếng Hoa

Thông tin lịch khai giảng tiếng Hoa (Tiếng Hoa) New Windows Cần Thơ; chương trình đào tạo các khóa học giao tiếp...

Xem thêm

Tiếng Hàn

Thông tin lịch khai giảng tiếng Hàn New Windows Cần Thơ; chương trình đào tạo các khóa học giao tiếp; ...

Xem thêm

Tiếng Nhật

Thông tin lịch khai giảng tiếng Nhật New Windows Cần Thơ; chương trình đào tạo các khóa học giao tiếp...

Xem thêm

Khóa học đang khai giảng

Các khóa học đang khai giảng và có nhiều ưu đãi tại New Windows

1634614996.tieng-hoa-new-windows (10).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 08/01/2022
Thời lượng: 60 giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 - 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 5.000.000
1634614758.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1 ( Online )

Ngày khai giảng: 21/01/2022
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 2-4-6 17:40 - 19:10
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.550.000
1634614700.tieng-hoa-new-windows (7).png

Tiếng Hàn Giao Tiếp Tổng Quan 1 (Online)

Ngày khai giảng: 30/12/2021
Thời lượng: 32 Giờ
Thứ: 3-4-5-6 9:00 - 11:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.550.000
1638261159.KHAI GIẢNG TH11 (11)-min.png

Chứng Chỉ N3 HKI

Ngày khai giảng: 29/12/2021
Thời lượng: 75 giờ
Thứ: 2-4-6 17:00-19:30
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 4.500.000
1633180985.tieng-nhat-4-ky-nang-n5.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5

Ngày khai giảng: 10/01/2022
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 246 (17:30-19:20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.390.000
1633180642.tieng-nhat-4-ky-nang.png

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP 4 KỸ NĂNG N5

Ngày khai giảng: 29/12/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 246(08:00 - 10:30)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.390.000
1634612129.tieng-hoa-new-windows.png

Khóa tiếng Hoa giao tiếp sơ cấp học kỳ 1

Ngày khai giảng: 20/01/2022
Thời lượng: 36 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 - 17:35 - 19:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.500.000
1634613120.tieng-hoa-new-windows (2).png

Tiếng Hoa Văn Phòng 1 (Tiếng Hoa dành cho người đi làm)

Ngày khai giảng: 15/02/2022
Thời lượng: 30 giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 19:20 - 21:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 2.400.000
1634613078.tieng-hoa-new-windows (6).png

Chứng Chỉ TOCFL Band A ( Học kỳ I )

Ngày khai giảng: 17/01/2022
Thời lượng: 90 giờ
Thứ: 2 - 4 - 6 08:00 - 10:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 4.700.000
1634612885.tieng-hoa-new-windows (5).png

Chứng Chỉ HSK5 & HSKK Cao Cấp (Học kỳ II)

Ngày khai giảng: 28/12/2021
Thời lượng: 103 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 - 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 7.000.000
1634612660.tieng-hoa-new-windows (4).png

Chứng Chỉ HSK3 & HSKK Trung Cấp (Online)

Ngày khai giảng: 25/01/2022
Thời lượng: 120 Giờ
Thứ: 3 - 5 - 7 17:15 - 19:15
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 5.450.000
1634610748.tieng-nhat-n5-hk3 (3).png

KHÓA HỌC PRE-IELTS

Ngày khai giảng: 19/01/2022
Thời lượng: 40 giờ
Thứ: 246 (19h20-21h20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 2.600.000
1634610765.tieng-nhat-n5-hk3 (4).png

CHỨNG CHỈ TOEIC 450+

Ngày khai giảng: 28/12/2021
Thời lượng: 72 Giờ + 20 Giờ Active Learning
Thứ: 357 (19h20-21h20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 4.690.000
1634610253.tieng-nhat-n5-hk3 (1).png

TIẾNG ANH TỪ CON SỐ 0

Ngày khai giảng: 14/01/2022
Thời lượng: 22,5 giờ
Thứ: 246 (19:35 - 21:20)
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 1.500.000
1634614851.tieng-hoa-new-windows (8).png

Tiếng Hàn 4 Kỹ Năng Sơ Cấp 1 (Online)

Ngày khai giảng: 25/12/2021
Thời lượng: 27 buổi
Thứ: 3-5-7 17:20 - 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 3.100.000
1634614941.tieng-hoa-new-windows (9).png

Tiếng Hàn Topik I Cấp Tốc (Online)

Ngày khai giảng: 03/12/2021
Thời lượng: 60 Giờ
Thứ: 2-4-6 09:45 -11:45
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 5.000.000
1633180444.rsz_chung-chi-n5-cap-toc.png

CHỨNG CHỈ N5 CẤP TỐC GĐ I

Ngày khai giảng: 20/12/2021
Thời lượng: 120 Giờ
Thứ: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 từ 15:00-17:00
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 5.900.000
1633181360.tieng-nhat-n4-hk3.png

Tiếng Nhật giao tiếp 4 kỹ năng N4 (Học kỳ I)

Ngày khai giảng: 17/11/2021
Thời lượng: 37.5 Giờ
Thứ: 2-4-6 từ 17:30 đến 19:20
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

 • Học phí: 2.100.000

Giáo viên kinh nghiệm

Một vài giáo viên đang giảng dạy tại trung tâm New Windows

Tin nổi bật

Tin tức hoạt động, đào tạo mới nhất tại New Windows

Đối tác liên kết