Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1548761297.ANH BIA.jpg

Tiếng Nhật cuối tuần

Ngày khai giảng: 21/09/2019
Thời lượng: 9 tuần
Thứ: Thứ bảy, chủ nhật
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: ....

  • Học phí: 1.190.000
1560495469.lớp thầy Tâm bắn tim.jpg

Nhật giao tiếp sơ cấp 1

Ngày khai giảng: 22/08/2019
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.190.000
1554731230.47157244_2325460934343609_681951441220272128_o.jpg

Chứng Chỉ N5 ĐẢM BẢO ĐẬU GĐ I

Ngày khai giảng: 09/09/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000
1540368312.new-windows-chung-chi-n2.jpg

Chứng Chỉ N2 (HK I)

Ngày khai giảng: 05/08/2019
Thời lượng: 80 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 6.400.000
1535113278.chung-chi-n3.jpg

Chứng Chỉ N3 HKI

Ngày khai giảng: 25/09/2019
Thời lượng: 200 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.000.000
1536392308.chung-chi-n5.jpg

Chứng Chỉ N5 CẤP TỐC GĐ I

Ngày khai giảng: 26/08/2019
Thời lượng: 80 Tiết
Thứ: 2- 3 - 4 - 5 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.700.000

Thông tin các kỳ thi

Thông tin về các kỳ thi được cập nhật thường xuyên, học viên có thể liên hệ đăng ký thi tại New Windows

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

TẶNG TRÀ SỮA CHO HỌC VIÊN TIẾNG NHẬT
TẶNG TRÀ SỮA CHO HỌC VIÊN TIẾNG NHẬT
GIAO LƯU LỚP TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP
GIAO LƯU LỚP TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT
NGOẠI KHÓA CÁC LỚP TIẾNG NHẬT
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ