Khóa học đang khai giảng

Các chương trình đào tạo đang khai giảng tại trung tâm New Windows

1535168688.tieng-han (1).jpg

Giao Tiếp Sơ Cấp 2

Ngày khai giảng: 15/11/2018
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.550.000
1535168590.tieng-han (4).jpg

Giao Tiếp Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng: 31/10/2018
Thời lượng: 48
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.450.000
1535172338.tieng-han (2).jpg

Chứng Chỉ TOPIK I (Học Kỳ I)

Ngày khai giảng: 17/10/2018
Thời lượng: 118 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.900.000
1535169213.tieng-han (3).jpg

Chứng Chỉ TOPIK I (Học Kỳ I)

Ngày khai giảng: 24/10/2018
Thời lượng: 118 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 4.900.000
1535171875.tieng-han (6).jpg

Giao Tiếp Sơ Cấp 3

Ngày khai giảng: 17/09/2018
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.650.000
1535171774.tieng-han (5).jpg

Giao Tiếp Sơ Cấp 4

Ngày khai giảng: 29/09/2018
Thời lượng: 48 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 1.750.000

Thông tin các kỳ thi

Thông tin về các kỳ thi được cập nhật thường xuyên, học viên có thể liên hệ đăng ký thi tại New Windows

Hoạt động ngoại khóa

Học tập kết hợp với những hoạt động giúp cho học viên tiếp thu nhanh hơn

Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Khai Trương Chi Nhánh Tiếng Hàn New Windows
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Sinh Nhật Trung Tâm Lần Thứ 8 01.06.2018
Chương Trình Noel 2017
Chương Trình Noel 2017
Vui Học Tiếng hàn
Vui Học Tiếng hàn
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ