1535115917.ec1.jpg

Applied English 1

Ngày khai giảng: 11/05/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 2 - 4 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.150.000
1567161097.tieng-anh-giao-tiep.jpg

Tiếng Anh Từ Con Số 0

Ngày khai giảng: 30/05/2020
Thời lượng: 30 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 1.250.000
1584108100.tieng-anh-cho-nguoi-di-lam.jpg

Tiếng Anh Cho Người Đi Làm 1

Ngày khai giảng: 14/04/2020
Thời lượng: 50 tiết
Thứ: 3 - 5 - 7
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 2.300.000
1585196347.hoc-tieng-anh-truc-tuyen-1.jpg

Khóa Học Trực Tuyến

Ngày khai giảng: 19/05/2020
Thời lượng: 22 tiết
Thứ: linh động
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Nước Ngoài & Việt Nam

  • Học phí: 799.000
1585834786.luyen-thi-online-1.jpg

Luyện Thi THPT Quốc Gia Online

Ngày khai giảng: 13/04/2020
Thời lượng: 60 tiết
Thứ: 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Wifi: Có
Máy lạnh: Có
Giáo viên: Việt Nam

  • Học phí: 2.000.000